HP Promotions

HP Promotions

 

รายละเอียดโปรโมชั่น

สำหรับระยะเวลาโปรโมชั่น คุณสามารถแลกรับรางวัลได้ ด้วยการซื้อผลิตภัณฑ์เอชพี ที่ร่วมรายการ
คลิกที่นี่ เพื่อดูผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วม

วิธีแลกรับรางวัล

 1. ซื้อ1/11/2565 - 31/1/2566*
   
 2. กรอกแบบฟอร์มคำขอทางออนไลน์โดยคลิกที่ปุ่ม “เริ่มการขอรับสิทธิ์”
   
 3. อัพโหลดภาพ หมายเลขผลิตภัณฑ์ / ใบกำกับภาษี ที่ระบุผลิตภัณฑ์เอชพีที่ท่านซื้อ
   
 4. สามารถแลกรับรางวัลออนไลน์ได้ภายในวันที่ 2/3/2566 *การแลกรับรางวัล สามารถแลกรับได้ภายใน 30 วัน โดยเริ่มนับจากวันที่ ที่ระบุในใบกำกับภาษี*
   
 5. ใบกำกับภาษีที่ออกในนามบริษัท ของรางวัลจะจัดส่งตามที่อยู่ในใบกำกับภาษีเท่านั้น
   
 6. สินค้าราคาพิเศษ ลูกค้าในโครงการ MVC และรายการส่งเสริมการขาย รวมถึงร้านค้าตัวแทนจำหน่าย, ร้านค้าย่อย ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ (เฉพาะลูกค้า End User เท่านั้น)
   
 7. จำกัดการแลกสูงสุด 5 สิทธิ์ / ท่าน (ส่วนที่เกินจาก 5 สิทธิ์จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ)

*เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข โครงการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขโครงการ หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลรายการส่งเสริมการขาย โปรติดต่อ hp.thailandpromotions@hp.com.