Product category Program/Promotion Program Type Promotion End
OfficeJet Pro
OfficeJet
Pro
3-годишно удължаване на гаранцията за избрани принтери HP OfficeJet и OfficeJet Pro  

Правила и условия важат

Удължаване на гаранция 

Удължаване на гаранция

Buy new HP products and you will receive attractive gifts from HP!
30.04.2017
HP Promotions
LaserJet
Pro
3-годишно удължаване на гаранцията за избрани принтери HP LaserJet и LaserJet Pro  

Правила и условия важат

Удължаване на гаранция 

Удължаване на гаранция

Buy new HP products and you will receive attractive gifts from HP!
30.04.2017
ScanJet
ScanJet
3-годишно удължаване на гаранцията за избрани продукти HP ScanJet  

Правила и условия важат

Удължаване на гаранция 

Удължаване на гаранция

Buy new HP products and you will receive attractive gifts from HP!
31.10.2017