Click here for English version.

โปรโมชั่นสะสมคะแนนสำหรับลูกค้าผลิตภัณฑ์ผงหมึกพิมพ์แท้ (Toner) และหมึกพิมพ์แท้ (Ink) เอชพี ทุกกลุ่ม* (ยกเว้นกลุ่มลูกค้า MVC ) เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ นำรหัส Security Label ที่อยู่บนกล่องผงหมึกพิมพ์แท้ พร้อมใบกำกับภาษีที่ซื้อ (ใบเสร็จ) มาลงทะเบียนเพื่อสะสมคะแนนเพื่อแลกของรางวัล และเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษมากมายที่จัดขึ้นเพื่อสมาชิกของโปรโมชั่นเท่านั้น